Сертифицирана фирма ISO 45001:2018
Водеща индустрия В Европа

Контрол

  • Микрометри TESA до 0.001, пасиметри с обхват до 200мм;
  • Универсални вътромери – индикаторен тип с обхват 10-100мм;
  • Калибри – пробки за измерване на гладки отвори;
  • Микрометри за контрол на резбови съединения;
  • Резбови калибри за външни и вътрешни резби;
  • Стендове за технически контрол.
  • Уред за измерване на грапавост TR200