Сертифицирана фирма ISO 45001:2018
Водеща индустрия В Европа

Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Проект и главна цел: Договор с № BG16RFOP002-2.077-0378-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, с цел Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „Астроида“ ООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв.
европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 .г.