Entreprise certifiée ISO 45001:2018
Industrie leader En Europe

(Bulgarian) Договор №BG16RFOP002-2.083-0183-С01 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)“

Désolé, cet article est seulement disponible en Bulgare.