Entreprise certifiée ISO 45001:2018
Industrie leader En Europe

(Bulgarian) Публична покана с Предмет на предвидената процедура „Закупуване и доставка на суровини и материали- стомана“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0378-C01

Désolé, cet article est seulement disponible en Bulgare.